Stångbett

Här finns stångbett eller sk. islandsstång.